Dziękujemy

Wielki Post z ojcem Jordanem

Okres 40 dni Wielkiego Postu z ojcem Jordanem dobiega końca, a rozpoczyna się Wielki Tydzień. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za towarzyszenie nam w codziennych rozważaniach, które przeżywaliśmy razem z już wkrótce błogosławionym ojcem Franciszkiem Jordanem. Klerycy powoli przygotowują się do powrotu do domu na przerwę świąteczną, a Wam wszystkim życzymy owocnego przeżywania Wielkiego Tygodnia pomimo restrykcji pandemicznych oraz błogosławionych, pięknych i zdrowych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech nasz Pan umacnia w Was radość i nadzieję, które mają swoje źródło w Jego obietnicy życia dla wszystkich wierzących w Niego.

Pamiętający o Was w modlitwie,
Wychowawcy WSD Salwatorianów