Wspólnota

Pomagamy sobie wzajemnie na drodze zbawienia.

Image

Wsparcie

Czasem pojawiają się wątpliwości: Czy wytrwam w moim powołaniu? Czy salwatoriańska misja mnie nie przerasta? Przecież jestem słaby. Wciąż odkrywam swoje wady. Tyle mi jeszcze brakuje...

Jezus daje nam wspólnotę, abyśmy się wzajemnie wspierali na drodze naszego powołania.

On jest pośród nas

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18,19-20).

Nasza wspólnota zakonna rozwija się i umacnia, gdy sam Jezus jest w centrum pośród nas.

Image
Image

Codzienna pomoc

Wspólnota zakonna jest cennym darem, ale także trudnym zadaniem. Wzrastamy nie tylko poprzez wspólną modlitwę, przyjaźnie i współpracę, ale także poprzez tarcia, konflikty i znoszenie swoich wad.

Nasza wzajemna pomoc wyraża się w treści składanych ślubów: "Ufam w pomoc Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela i wszystkich patronów Towarzystwa, jak również w codzienną pomoc moich współbraci".

Księża

Siostry i Bracia

Kurs II

Kl. Filip Budai SDS
Kl. Kacper Gwóźdź SDS
Kl. Michał Kopiec SDS

Kurs III

Kl. Tomasz Gnat SDS
Kl. Damian Kokocha SDS
Kl. Dawid Piotrowski SDS
Kl. Adam Świerczek SDS

Kurs IV

Kl. Manuel Marku SDS
Kl. Mateusz Ogrodniczuk SDS

Kurs V

Dk. Paweł Janowski SDS
Dk. Marek Sumara SDS

Kurs VI

Ks. Piotr Dymon SDS
Kl. Konrad Nowak SDS
Ks. Karol Matecki SDS
Ks. Dominik Truchan SDS

Juniorat Braci

Br. Patryk Janiak SDS