"Oto ja, poślij mnie"

Koniec kalendarzowej zimy dla naszego seminarium był przede wszystkim czasem wytężonej pracy duchowej. Św. Jan Paweł II napisał, że „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.” W ostatnich dniach akcent naszej formacji został położony na „skrzydło wiary”.

W dniach 16-18 marca odbyły się rekolekcje przed przyjęciem posług akolitatu i lektoratu. Rekolekcje poprowadził ks. Rafał Chwałkowski SDS, proboszcz parafii pw. Dobrego Pasterza w Węgorzewie. Ksiądz Rafał podczas konferencji i homilii poruszał mogłoby się wydawać oczywiste tematy: wiara, modlitwa, Słowo Boże. Okazuje się jednak, że w naszym życiu, a może szczególnie życiu zakonnym łatwo o rutynę i często żyjemy z przyzwyczajenia. A wiara i modlitwa muszą być zawsze przeżywane, nie mogą być tylko przyzwyczajeniem. Był to z pewnością owocny czas, gdzie na pierwszym miejscu było Słowo Boże i Najświętszy Sakrament, co pięknie łączy się z przygotowaniem do przyjęcia posług lektora i akolity. „W tych czasach nie jest łatwo być księdzem, ale warto nim być, jednak bez modlitwy i złożenia ofiary z siebie nie jest to możliwe” – mówił rekolekcjonista.

Już dzień później cała wspólnota wzięła udział w Dniu Skupienia, który przypadł na Uroczystość Świętego Józefa. Naszym przewodnikiem duchowym był tradycyjnie ks. Józef Tarnówka SDS, który tego dnia obchodził swoje imieniny. Św. Józef dla naszego założyciela był niezwykle ważną postacią, dlatego i my salwatorianie powierzamy nasze Towarzystwo i nasze sprawy opiece świętego Józefa. „Św. Józef był święty dzięki temu, że był on członkiem Świętej Rodziny. To Jego bliskość z Panem Jezusem świadczy o Jego świętości. Bierzmy przykład ze świętości i pokory świętego Józefa” – zachęcał ksiądz Józef.

20 marca 2021 r. na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Prowincjał Józef Figiel SDS, posługę lektora przyjęli współbracia z kursu III: kl. Tomasz Gnat SDS, kl. Damian Kokocha SDS, kl. Dawid Piotrowski SDS i kl. Adam Świerczek SDS. Na akolitów z kursu IV ustanowiono: kl. Manuela Marku SDS i kl. Mateusza Ogrodniczuka SDS. W homilii ks. Józef przybliżył wszystkim historię posług w Kościele. Kaznodzieja pogratulował wszystkim osiągnięcia kolejnego stopnia w formacji, życzył także osiągnięcia upragnionych święceń kapłańskich, ale nade wszystko świętości.

Kl. Damian Kokocha SDS