Image
Założyciel Salwatorianów ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan

O nas

  • Skąd się wzieliśmy?
  • Kim jesteśmy?
  • Dokąd idziemy?
"Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego" (Mk 3,13).
" I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli" (Mk 3,14).
"...by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy" (Mk 3,14-15).
"Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał" (Mk 3,16-19).

Zapraszamy

"Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast porzuciwszy sieci poszli za Nim" (Mk 1,16-18).
Zastanawiasz się nad swoim życiem?
Chcesz odkryć swoją drogę powołania?
Odkrywasz w sobie pragnienie modlitwy?
Potrzebujesz wsparcia wspólnoty?
Szukasz kompetentnej i życzliwej pomocy?
Odczuwasz w sercu pragnienie Boga?
Lubisz piękne zakątki?
Interesujesz się historią architektury?
Potrzebujesz ciszy i spokoju?
Szukasz miejsca na wycieczkę z rodziną?
Pragniesz zwiedzić klasztor od wewnątrz?
Chcesz pospacerować po naszym parku?

Odwiedź nas

Zapraszamy do spaceru po naszym parku oraz do zwiedzania wnętrza naszego obiektu w czasie wakacyjnym w każdą niedzielę o godz. 14.00 i 15.00.